Bồn tắm

-15%
Bồn tắm đứng Govern LV-93P
 • Xuất xứ: Malaysia
 • Kích thước: 1200 x 900 x 2050 mm
16,103,000đ18,944,000đ
-15%
Bồn tắm đứng Govern YKL-E82
 • Xuất xứ: Malaysia
 • Kích thước: 950 x 950 x 2050 mm
18,962,000đ22,308,000đ
-15%
Bồn tắm nằm massage Govern JS-8094
 • Xuất xứ: Malaysia
 • Kích thước:  1500 x 810 x 660 mm
28,891,000đ33,990,000đ
-15%
Bồn tắm nằm massage Govern K-3007
 • Xuất xứ: Malaysia
 • Kích thước: 1700 x 810 x 650 mm
55,768,000đ65,610,000đ
-15%
Bồn tắm đứng Govern JS-8082
 • Xuất xứ: Malaysia
 • Kích thước: 900 x 900 x 2050 mm
6,840,000đ8,047,000đ
-15%
Bồn tắm massage Govern SPA-002
 • Xuất xứ: Malaysia
 • Kích thước:  2000 x 1900 x 800 mm
169,626,000đ199,560,000đ
-15%
Bồn tắm massage Govern K-8180
 • Xuất xứ: Malaysia
 • Kích thước: 1550 x 1550 x 680 mm
89,386,000đ105,160,000đ
-15%
Bồn tắm đứng Govern YKL-PA812
 • Xuất xứ: Malaysia
 • Kích thước: 800 x 1200 x 2050 mm
16,672,000đ19,614,000đ
-15%
Bồn tắm đứng Govern LV-90
 • Xuất xứ: Malaysia
 • Kích thước: 900 x 900 x 2050 mm
9,310,000đ10,952,000đ
-15%
Bồn tắm massage Govern SPA-8810-1
 • Xuất xứ: Malaysia
 • Kích thước: 1650 x 1650 x 650 mm
89,981,000đ105,860,000đ
-15%
Bồn tắm nằm massage Govern K-3008
 • Xuất xứ: Malaysia
 • Kích thước: 1700 x 810 x 700 mm
52,411,000đ61,660,000đ
-15%
Bồn tắm đứng Govern LV-17P
 • Xuất xứ: Malaysia
 • Kích thước:  900 x 900 x 2050 mm
10,450,000đ12,294,000đ
-15%
Bồn tắm massage Govern SPA-8803
 • Xuất xứ: Malaysia
 • Kích thước: 2000 x 2000 x 1000 mm
158,346,000đ186,290,000đ
-15%
Bồn tắm đứng Govern JS-8105
 • Xuất xứ: Malaysia
 • Kích thước: 1200 x 800 x 2050 mm
7,505,000đ8,829,000đ
-15%
Bồn tắm đứng Govern JS-8137
 • Xuất xứ: Malaysia
 • Kích thước:  1200 x 800 x 2050mm
7,410,000đ8,717,000đ
-15%
Bồn tắm Govern JS-0745
 • Xuất xứ: Malaysia
 • Kích thước: 1700 x 800 x 600 mm
23,672,000đ27,850,000đ