-15%
Phòng xông hơi Govern JS-722
 • Xuất xứ : Việt Nam
 • Kích Thước: 1400 x 850 x 2100 mm
55,700,000đ65,530,000đ
-15%
Phòng Xông hơi Govern JS-107
 • Xuất xứ : Malaysia
 • Kích Thước: 1550 x 850 x 2150 mm
58,352,000đ68,650,000đ
-15%
Phòng Xông hơi Govern JS-109
 • Xuất xứ : Malaysia
 • Kích Thước: 1350 x 1350 x 2150 mm
61,948,000đ72,880,000đ
-15%
Phòng Xông hơi Govern JS-110
 • Xuất xứ : Malaysia
 • Kích Thước: 1500 x 1500 x 2150 mm
67,651,000đ79,590,000đ
-15%
Phòng Xông hơi Govern JS-0112.
 • Xuất xứ : Malaysia
 • Kích Thước: 1200 x 1200 x 2200 mm
55,403,000đ65,180,000đ
-15%
Phòng xông hơi Govern JS-108
 • Xuất xứ : Malaysia
 • Kích Thước: 1700 x 850 x 2200 mm
59,398,000đ69,880,000đ
-15%
Phòng Xông hơi Govern JS-9051 (có TV)
 • Xuất xứ : Malaysia
 • Kích Thước: 1500 x 1500 x 2150 mm
106,471,000đ125,260,000đ
-15%
Phòng xông hơi Govern JS-101
 • Xuất xứ : Malaysia
 • Kích Thước: 900 x 900 x 2150 mm
43,996,000đ51,760,000đ
-15%
Phòng Xông hơi Govern JS-9051 KTV
 • Xuất xứ : Malaysia
 • Kích Thước: 1500 x 1500 x 2150 mm
89,998,000đ105,880,000đ
-15%
Phòng Xông hơi Govern JS-0102.
 • Xuất xứ : Malaysia
 • Kích Thước: 1000 x 1000 x 2200 mm
44,175,000đ51,970,000đ
-15%
Phòng Xông hơi Govern JS-103P
 • Xuất xứ : Malaysia
 • Kích Thước: 1050 x 1050 x 2150 mm
55,411,500đ65,190,000đ
-15%
Phòng Xông hơi Govern JS-0105
 • Xuất xứ : Malaysia
 • Kích Thước: 1200 x 850 x 2200 mm
47,506,000đ55,890,000đ
-15%
Phòng Xông hơi Govern JS-0107
 • Xuất xứ : Malaysia
 • Kích Thước: 1550 x 850 x 2200 mm
58,352,000đ68,650,000đ
-15%
Phòng Xông hơi Govern JS-109P
 • Xuất xứ : Malaysia
 • Kích Thước: 1350 x 1350 x 2150 mm
77,256,000đ90,890,000đ
-15%
Phòng Xông hơi Govern JS-110P
 • Xuất xứ : Malaysia
 • Kích Thước: 1500 x 1500 x 2150 mm
81,498,000đ95,880,000đ
-15%
Phòng xông hơi Govern JS-0202
 • Xuất xứ : Malaysia
 • Kích Thước: 1230 x 1230 x 2150 mm
76,466,000đ89,960,000đ
-15%
Phòng Xông hơi Govern JS-0115.
 • Xuất xứ : Malaysia
 • Kích Thước: 1200 x 1200 x 2200 mm
58,463,000đ68,780,000đ
-15%
Phòng xông hơi Govern JS-0108
 • Xuất xứ : Malaysia
 • Kích Thước: 1700 x 850 x 2200 mm
59,398,000đ69,880,000đ
-15%
Phòng Xông hơi Govern JS-9051P (có TV)
 • Xuất xứ : Malaysia
 • Kích Thước: 1500 x 1500 x 2150 mm
124,848,000đ146,880,000đ
-15%
Phòng xông hơi Govern JS-101P
 • Xuất xứ : Malaysia
 • Kích Thước: 900 x 900 x 2150 mm
52,385,000đ61,630,000đ
-15%
Phòng Xông hơi Govern JS-9051 KTVP
 • Xuất xứ : Malaysia
 • Kích Thước: 1500 x 1500 x 2150 mm
106,471,000đ125,260,000đ
-15%
Phòng Xông hơi Govern JS-103
 • Xuất xứ : Malaysia
 • Kích Thước: 1050 x 1050 x 2150 mm
47,328,000đ55,680,000đ
-15%
Phòng Xông hơi Govern JS-105
 • Xuất xứ : Malaysia
 • Kích Thước: 1150 x 850 x 2150 mm
45,883,000đ53,980,000đ