-15%
Bồn tắm nằm Milano 3770 - massage
 • Xuất xứ: Malaysia
 • Kích Thuước: 900 x 900 x 1980 mm
 • Có 1 khuyến mãi đi kèm
14,743,000đ17,345,000đ
-15%
Bồn tắm góc nằm Milano 3300- massage
 • Xuất xứ : Việt Nam
 • Kích thước: 1300 x 1300 x 450
 • 1 khuyến mãi tặng kèm
15,642,000đ18,403,000đ
-15%
Bồn tắm nằm Milano 1780 - Bồn xây
 • Xuất xứ : Việt Nam
 • Kích thước: 1700 x 800 x 480 mm
3,928,000đ4,622,000đ
-15%
Bồn tắm nằm Milano 2775 -Thường
 •  Xuất xứ: Việt Nam
 • Kích thước: 1700 x 750 x 450 mm
6,856,000đ8,067,000đ
-15%
Bồn tắm nằm Milano4780 - massage
 •  Xuất xứ : Việt Nam
 • Kích thước: 1700 x 800 x 420 mm
 • 1 khuyến mãi tặng kèm
14,999,000đ17,647,000đ
-15%
Bồn tắm nằm Milano 6775 -Thường
 • Xuất xứ : Việt Nam
 • Kích thước: 1700 x 750 x 430 mm
7,142,000đ8,403,000đ
-15%
Bồn tắm nằm Milano 5780 -Thường
 • Xuất xứ : Việt Nam
 • Kích thước: 1700 x 800 x 420 mm
7,142,000đ8,403,000đ
-7%
Bồn tắm nằm Milano 0140- massage
 • Xuất xứ : Việt Nam
 • Kích thước: 1400 x 400 mm
 • 1 khuyến mãi tặng kèm
16,570,000đ17,730,000đ
-15%
Bồn tắm góc nằm Milano 1285- massage
 • Xuất xứ : Việt Nam
 • Kích thước: 1850 x 1250 x 520 mm
 • 1 khuyến mãi tặng kèm
24,628,000đ28,975,000đ
-15%
Bồn tắm nằm Milano 0268 - Bồn xây
 • Xuất xứ : Việt Nam
 • Kích thước: 1600 x 800 x 400 mm
6,142,000đ7,227,000đ
-15%
Bồn tắm nằm Milano 0168 - massage
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Kích thước: 1700 x 800 x 430 mm
 • 1 khuyến mãi tặng kèm
17,407,000đ20,479,000đ
-15%
Bồn tắm nằm Milano 4780 -Thường
 • Xuất xứ : Việt Nam
 • Kích thước: 1700 x 800 x 420 mm
7,142,000đ8,403,000đ
-15%
Bồn tắm nằm Milano 7775 - Bồn xây
 • Xuất xứ : Việt Nam
 • Kích thước: 1700 x 750 x 450 mm
4,131,000đ4,860,000đ
-15%
Bồn tắm nằm Milano 0380 - massage
 • Nơi Sản Xuất: Việt Nam
 • Kích thước: 1700 x 800 x 410 mm
 • 1 khuyến mãi tặng kèm
17,407,000đ20,479,000đ
-15%
Bồn tắm nằm Milano 3770 -Thường
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Kích Thước: 1700 x 700 x 410 mm
6,885,000đ8,100,000đ
-15%
Bồn tắm nằm Milano 5780 - Bồn xây
 • Xuất xứ : Việt Nam
 • Kích thước: 1700 x 800 x 420 mm
4,214,000đ4,958,000đ
-15%
Bồn tắm nằm Milano 3780 - Bồn xây
 • Xuấtt xứ : Việt Nam
 • Kích thước: 1700 x 800 x 500 mm
3,928,000đ4,622,000đ
-15%
Bồn tắm nằm Milano 2770 -Thường
 • Xuất xứ : Việt Nam
 • Kích thước: 1700 x 700 x 430 mm
6,600,000đ7,765,000đ
-15%
Bồn tắm góc nằm Milano 2200-Thường
 • Suất xứ : Việt Nam
 • Kích thước:1200 x 1200 x 450
6,990,000đ8,235,000đ
-15%
Bồn tắm nằm Milano 4780 - Bồn xây
 • Xuất xứ : Việt Nam
 • Kích thước: 1700 x 800 x 420 mm
4,214,000đ4,958,000đ
-15%
Bồn tắm nằm Milano2780 - massage
 • Nơi Sản Xuất: Việt Nam
 • Kích thước: 1700 x 800 x 460 mm
 • 1 khuyến mãi tặng kèm
14,714,000đ17,311,000đ
-15%
Bồn tắm góc nằm Milano 1285 - Bồn xây
 • Nơi Sản Xuất: Việt Nam
 • Kích thước: 1850 x 1250 x 520
7,714,000đ9,076,000đ
-15%
Bồn tắm góc nằm Milano 2200 - Bồn xây
 • Xuất xứ : Việt Nam
 • Kích thước: 1200 x 1200 x 450
4,428,000đ5,210,000đ
-15%
Bồn tắm nằm Milano 3700 - Bồn xây
 • Xuất xứ : Việt Nam
 • Kích thước: 1700 x 700 x 410 mm
4,142,000đ4,874,000đ
-15%
Bồn tắm góc nằm Milano 1200 - Bồn xây
 • Xuất xứ : Việt Nam
 • Kích thước :  1200 x 1200 x 440
 •  

 

 

 

4,428,000đ5,210,000đ
-15%
Bồn tắm góc nằm Milano 3200 - Bồn xây
 •  Xuất xứ: Việt Nam
 • Kích thước: 1200 x 1200 x 440
4,428,000đ5,210,000đ
-11%
Bồn tắm nằm Milano 3780 -Thường
 • Xuất xứ : Việt Nam
 • Kích thước: 1700 x 800 x 500 mm
7,142,000đ8,067,000đ
-15%
Bồn tắm góc nằm Milano 2300- massage
 • Nơi Sản Xuất: Việt Nam
 • Kích thước: 1300 x 1300 x 450
 • 1 khuyến mãi tặng kèm
15,642,000đ18,403,000đ
-15%
Bồn tắm nằm Milano 5780 - massage
 • Xuất xứ : Việt Nam
 • Kích thước: 1700 x 800 x 420 mm
14,999,000đ17,647,000đ
-15%
Bồn tắm nằm Milano 4775 - Bồn xây
 • Xuất xứ : Việt Nam
 • Kích thước: 1700 x 750 x 420 mm
4,214,000đ4,958,000đ

Bồn tắm Milano

Xem thêm