-15%
Bồn tắm góc nằm Milano 2200-Thường
 • Suất xứ : Việt Nam
 • Kích thước:1200 x 1200 x 450
6,990,000đ8,235,000đ
-15%
Bồn tắm góc nằm Milano 1285 - Bồn xây
 • Nơi Sản Xuất: Việt Nam
 • Kích thước: 1850 x 1250 x 520
7,714,000đ9,076,000đ
-15%
Bồn tắm nằm Milano 4780 - Bồn xây
 • Xuất xứ : Việt Nam
 • Kích thước: 1700 x 800 x 420 mm
4,214,000đ4,958,000đ
-15%
Bồn tắm nằm Milano2780 - massage
 • Nơi Sản Xuất: Việt Nam
 • Kích thước: 1700 x 800 x 460 mm
 • 1 khuyến mãi tặng kèm
14,714,000đ17,311,000đ
-15%
Bồn tắm góc nằm Milano 2200 - Bồn xây
 • Xuất xứ : Việt Nam
 • Kích thước: 1200 x 1200 x 450
4,428,000đ5,210,000đ
-15%
Bồn tắm nằm Milano 3700 - Bồn xây
 • Xuất xứ : Việt Nam
 • Kích thước: 1700 x 700 x 410 mm
4,142,000đ4,874,000đ
-15%
Bồn tắm góc nằm Milano 1200 - Bồn xây
 • Xuất xứ : Việt Nam
 • Kích thước :  1200 x 1200 x 440
 •  

 

 

 

4,428,000đ5,210,000đ
-15%
Bồn tắm góc nằm Milano 3200 - Bồn xây
 •  Xuất xứ: Việt Nam
 • Kích thước: 1200 x 1200 x 440
4,428,000đ5,210,000đ
-11%
Bồn tắm nằm Milano 3780 -Thường
 • Xuất xứ : Việt Nam
 • Kích thước: 1700 x 800 x 500 mm
7,142,000đ8,067,000đ
-15%
Bồn tắm góc nằm Milano 2300- massage
 • Nơi Sản Xuất: Việt Nam
 • Kích thước: 1300 x 1300 x 450
 • 1 khuyến mãi tặng kèm
15,642,000đ18,403,000đ
-15%
Bồn tắm góc nằm Milano 1400 - Bồn xây
 • Xuất xứ : Việt Nam
 • Kích thước: 1400 x 400 x 460 mm
4,714,000đ5,546,000đ
-15%
Bồn tắm nằm Milano 5780 - massage
 • Xuất xứ : Việt Nam
 • Kích thước: 1700 x 800 x 420 mm
14,999,000đ17,647,000đ
-15%
Bồn tắm nằm Milano 4775 - Bồn xây
 • Xuất xứ : Việt Nam
 • Kích thước: 1700 x 750 x 420 mm
4,214,000đ4,958,000đ
-15%
Bồn tắm nằm Milano 2285 - Bồn xây
 • Xuất xứ : Việt Nam
 • Kích thước: 1850 x 1250 x 400
7,714,000đ9,076,000đ
-15%
Bồn tắm góc nằm Milano 1400- massage
 • Xuất xứ : Việt Nam
 • Kích thước: 1400 x 1400 x 460 mm
15,643,000đ18,403,000đ
-15%
Bồn tắm nằm Milano 6775 - massage
 • Xuất xứ : Việt Nam
 • Kích thước: 1700 x 750 x 430 mm
 • 1 khuyến mãi tặng kèm
14,999,000đ17,647,000đ
-15%
Bồn tắm góc nằm Milano 2300 - Bồn xây
 • Xuất xứ : Việt Nam
 • Kích thước: 1300 x 1300 x 430 mm
4,714,000đ5,546,000đ
-15%
Bồn tắm nằm Milano 6775 - Bồn xây
 • Xuất xứ :  Việt Nam
 • Kích thước: 1700 x 750 x 430 mm
4,214,000đ4,958,000đ
-15%
Bồn tắm nằm Milano 2285- massage
 • Xuất xứ : Việt Nam
 • Kích thước: 1850 x 1250 x 400mm
 • 1 khuyến mãi tặng kèm
24,628,000đ28,975,000đ
-15%
Bồn tắm nằm Milano1775 - massage
 • Nơi Sản Xuất: Việt Nam
 • Kích thước: 1700 x 750 x 450
 • 1 khuyến mãi tặng kèm
14,714,000đ17,311,000đ
-15%
Bồn tắm nằm Milano 1770 -Thường
 • Xuất xứ : Việt Nam
 • Kích thước: 1700 x 700 x 450 mm
6,600,000đ7,765,000đ
-15%
Bồn tắm nằm Milano 0140-Thường
 • Xuất xứ : Việt Nam
 • Kích thước: 1400 x 410 mm
10,857,000đ12,773,000đ
-15%
Bồn tắm góc nằm Milano1300 - Bồn xây
 • Xuất xứ : Việt Nam
 • Kích thước: 1300 x 1300 x 450 mm
4,714,000đ5,546,000đ
-15%
Bồn tắm nằm Milano 5775 - Bồn xây
 • Xuất xứ : Việt Nam
 • Kích thước:1700 x 750 x 430 mm
4,214,000đ4,958,000đ
-15%
Bồn tắm nằm Milano 1770 - massage
 • Xuất xứ :Việt Nam
 • Kích thước: 1700 x 700 x 450 mm
 • 1 khuyến mãi tặng kèm
14,465,000đ17,008,000đ
-15%
Bồn tắm nằm Milano1780 - massage
 • Xuất xứ : Việt Nam
 • Kích thước: 1700 x 800 x 480
 • 1 khuyến mãi tặng kèm
14,714,000đ17,311,000đ
-15%
Bồn tắm góc nằm Milano 1200-Thường
 • Xuất xứ : Việt Nam
 • Kích thước:1200 x 1200 x 440 mm
6,990,000đ8,235,000đ
-15%
Bồn tắm nằm Milano 0280 - Bồn xây
 • Xuất xứ :Việt Nam
 • Kích thước:1700 x 800 x 400 mm
6,142,000đ7,227,000đ
-15%
Bồn tắm nằm Milano 1780 -Thường
 • Xuất xứ : Việt Nam
 • Kích thước: 1700 x 800 x 480 mm
6,856,000đ8,067,000đ
-15%
Bồn tắm nằm Milano7780 - massage
 • Xuất xứ : Việt Nam
 • Kích thước: 1700 x 800 x 450 mm
 • 1 khyến mãi tặng kèm
14,999,000đ17,647,000đ

Bồn tắm Milano

Xem thêm