-17%
Bồn tắm massage Nofer PM-1003
 • Xuất xứ : Malaysia
 • Kích thước: 1800 x 1100 x 610 mm
 • 2 khuyến mãi tặng kèm
34,900,000đ42,085,000đ
-17%
Bồn tắm massage Nofer NG-5502L-sục khí, đế ngọc trai
 • Xuất xứ : Malaysia
 • Kích thước: 1700 x 830 x 580 mm
 • 2 khuyến mãi tặng kèm
40,600,000đ48,910,000đ
-8%
Bồn tắm massage Nofer PM-1005
 • Xuất xứ : Malaysia
 • Kích thước: 1650x1650x610mm
 • 2 khuyến mãi tặng kèm
38,900,000đ42,370,000đ
-23%
Bồn tắm massage Nofer NG-7550DG

 Kích thước : 1550 * 1550 * 680 mm

 

 • Xuất xứ : Malaysia
 • 2 khuyến mãi tặng kèm
67,000,000đ87,375,000đ
-17%
Bồn tắm massage Nofer VR-102
 • Xuất xứ : Malaysia
 • Kích thước:1600 x 850 x 720 mm
 • 2 khuyến mãi tặng kèm
30,590,000đ36,855,000đ
-17%
Bồn tắm massage Nofer PM-1010-có sục khí
 • Xuất xứ : Malaysia
 • Kích thước: 1800 x 1300 x 600 mm
 • 2 khuyến mãi tặng kèm
49,280,000đ59,370,000đ
-10%
Bồn tắm massage Nofer NG-5501R

 Kích thước: 1500 x 800 x 580 mm

 

 • Xuất xứ : Malaysia
 • 2 khuyến mãi tặng kèm
36,800,000đ41,000,000đ
-12%
Bồn tắm Nofer NL-601
 • Xuất xứ : Malaysia
 • Kích thước: 1750 x 750 x 650 mm
 • 2 khuyến mãi tặng kèm
55,380,000đ63,070,000đ
Bồn tắm massage NG-1787DP/NG-1787D
 • Xuất xứ : Malaysia
 • Kích thước: 1700 * 800 * 580 mm
 • 2 khuyến mãi tặng kèm
-10%
Bồn tắm massage Nofer NG-5512
 • Xuất xứ : Malaysia
 • Kích thước: 1800 x 1300 x 600 mm
 • 2 khuyến mãi tặng kèm
44,880,000đ49,864,000đ
-20%
Bồn tắm massage Nofer NG-1109-có sục khí
 • Xuất xứ : Malaysia
 • Kích thước: 2000 x 1200 x 620 mm
 • 2 khuyến mãi tặng kèm
84,976,000đ106,220,000đ
-20%
Bồn tắm massage Nofer NG-1312-có sục khí
 • Xuất xứ : Malaysia
 • Kích thước: 1850 x 1000 x 720 mm
 • 2 khuyến mãi tặng kèm
85,164,000đ106,455,000đ
Bồn tắm massage NG-9501
 • Xuất xứ : Malaysia
 • Kích thước: 1700x 850 x2150mm
 • 2 khuyến mãi tặng kèm
-17%
Bồn tắm massage Nofer NG-5506L-có sục khí
 • Xuất xứ : Malaysia
 • Kích thước: 1700 x 1200 x 580 mm
 • 2 khuyến mãi tặng kèm
40,497,000đ48,792,000đ
-23%
Phòng tắm vách kính NOFER LV-17
 • Xuất xứ : Malaysia
 • Kích thước: 900 x 900 x 2150 mm
8,650,000đ11,245,000đ
-17%
Bồn tắm góc massage Nofer NG-5505
 • Xuất xứ : Malaysia
 • Kích thước: 1500 x 1500 x 580 mm
 • 2 khuyến mãi tặng kèm
36,968,000đ44,540,000đ
Bồn massage spa Nofer SPA-012
 • Xuất xứ : Malaysia
 • Kích thước: 3000x2350x1000mm
 • 2 khuyến mãi tặng kèm
Bồn massage spa Nofer SPA-031
 • Xuất xứ : Malaysia
 • Kích thước: 2150x1000x820 mm
 • 2 khuyến mãi tặng kèm
-20%
Bồn tắm massage Nofer NG-1313-có sục khí
 • Xuất xứ : Malaysia
 • Kích thước: 1700 x 1700 x 720 mm
 • 2 khuyến mãi tặng kèm
120,320,000đ150,400,000đ
-20%
Bồn tắm massage Nofer NG-1310-có sục khí
 • Xuất xứ : Malaysia
 • Kích thước: 1500 x 1500 x 700 mm
 • 2 khuyến mãi tặng kèm
82,720,000đ103,400,000đ
-17%
Bồn tắm massage Nofer SPA-007-có sục khí, Tivi LCD
 • Xuất xứ : Malaysia
 • Kích thước: 2070 x 2070 x 920 mm
 • 2 khuyến mãi tặng kèm
174,660,000đ210,435,000đ
-17%
Bồn tắm massage Nofer NG-5503P-sục khí-đế ngọc trai
 • Xuất xứ : Malaysia
 • Kích thước: 1300 x 1300 x 580 mm
 • 2 khuyến mãi tặng kèm
37,720,000đ45,450,000đ
Bồn tắm massage SPA-011
 • Xuất xứ : Malaysia
 • Kích thước: 2160 x 2160 x 920 mm
 • 2 khuyến mãi tặng kèm
Bồn massage spa Nofer SPA-006
 • Xuất xứ : Malaysia
 • Kích thước: 2100x2100x920mm
 • 2 khuyến mãi tặng kèm
-17%
Bồn tắm massage Nofer NG-5501L-đế ngọc trai, sục khí
 • Xuất xứ : Malaysia
 • Kích thước: 1500 x 830 x 580 mm
 • 2 khuyến mãi tặng kèm
36,818,000đ44,360,000đ
-14%
Phòng tắm vách kính NOFER LV - 32
 • Xuất xứ : Malaysia
 • Kích thước: 1490 x 1000 x 2100 mm
 •  
9,900,000đ11,500,000đ
-23%
Phòng tắm vách kính NOFER LV- 93A
 • Xuất xứ : Malaysia
 • Kích thước: 1200 x 900 x 1950 mm
9,700,000đ12,610,000đ