Bồn tắm

-15%
Bồn tắm đứng Govern YKL-PA90
 • Xuất xứ: Malaysia
 • Kích thước: 900 x 900 x 2050 mm
15,153,000đ17,826,000đ
-15%
Bồn tắm massage Govern K-8165
 • Xuất xứ: Malaysia
 • Kích thước: 1650 x 800 x 600 mm
51,484,000đ60,570,000đ
-15%
Bồn tắm đứng Govern LV-90P
 • Xuất xứ: Malaysia
 • Kích thước: 900 x 900 x 2050 mm
12,825,000đ15,088,000đ
-15%
Bồn tắm đứng Govern LV-17
 • Xuất xứ: Malaysia
 • Kích thước: 1000 x 1000 x 2050 mm
8,417,000đ9,902,000đ
-15%
Bồn tắm massage Govern SPA-9005
 • Xuất xứ: Malaysia
 • Kích thước: 2120 x 2120 x 900 mm
163,183,000đ191,980,000đ
-15%
Bồn tắm đứng Govern JS-8126
 • Xuất xứ: Malaysia
 • Kích thước: 1200 x 800 x 2100mm
10,260,000đ12,070,000đ
-15%
Bồn tắm massage Govern JS-0921
 • Xuất xứ: Malaysia
 • Kích thước: 1200 x 800 x 820 mm
26,775,000đ31,500,000đ
-15%
Bồn tắm nghệt thuật Govern JS-0726
 • Xuất xứ: Malaysia
 • Kích thước: 1800 x 850 x 750 mm
42,466,000đ49,960,000đ
-15%
Bồn tắm đứng Govern JS-8127
 • Xuất xứ: Malaysia
 • Kích thước: 900 x 900 x 2050 mm
6,222,000đ7,320,000đ
-15%
Bồn tắm nằm Govern JS-005
 • Xuất xứ: Malaysia
 • Kích thước: 1700 x 800 x 600 mm
36,431,000đ42,860,000đ
-15%
Bồn tắm nằm Govern JS-0921
 • Xuất xứ: Malaysia
 • Kích thước: 1200 x 800 x 820 mm
26,775,000đ31,500,000đ
-15%
Bồn tắm đứng Govern JS-8131
 • Xuất xứ: Malaysia
 • Kích thước: 900 x 900 x 2050 mm
6,517,000đ7,667,000đ
-15%
Bồn tắm đứng Govern LV-93P
 • Xuất xứ: Malaysia
 • Kích thước: 1200 x 900 x 2050 mm
16,103,000đ18,944,000đ
-15%
Bồn tắm nằm massage Govern JS-8094
 • Xuất xứ: Malaysia
 • Kích thước:  1500 x 810 x 660 mm
28,891,000đ33,990,000đ
-15%
Bồn tắm đứng Govern YKL-E82
 • Xuất xứ: Malaysia
 • Kích thước: 950 x 950 x 2050 mm
18,962,000đ22,308,000đ
-15%
Bồn tắm nằm massage Govern K-3007
 • Xuất xứ: Malaysia
 • Kích thước: 1700 x 810 x 650 mm
55,768,000đ65,610,000đ