Bồn tắm

-18%
Bồn tắm góc massage EuroKing EU – 1503
 • Xuất xứ : Việt Nam
 • Kích thước:1500x1500x700 mm
 • 2 khuyến mãi tặng kèm
74,500,000đ91,100,000đ
BỒN TẮM MASSAGE KAWA AT-17118-1
 • Xuất xứ : Hàn Quốc
 • Kích thước : 1400 x 1400 x 680  mm
 • 2 khuyến mãi tặng kèm
Bồn tắm massage SPA-025
 • Xuất xứ : Hàn Quốc
 • Kích thước
 • 2 khuyến mãi tặng kèm
-20%
Bồn tắm massage Euroca EU3-1300
 • Xuất xứ : Việt Nam
 • Kích thước:1300 x 1300 x 470 mm
 • Tặng Aptomat chống giật
14,038,000đ17,548,000đ
-15%
Bồn tắm nằm Milano4780 - massage
 •  Xuất xứ : Việt Nam
 • Kích thước: 1700 x 800 x 420 mm
 • 1 khuyến mãi tặng kèm
14,999,000đ17,647,000đ
-15%
Bồn tắm nằm Euroca EU2-1680-bồn xây
 • Xuất xứ : Việt Nam
 • Kích thước:1600 x 800 x 420 mm
4,681,000đ5,508,000đ
-18%
Bồn tắm massage Appollo AT-921S
 • Xuất xứ : Malaysia
 • Kích thước: 1500x1500x700 mm
 • 2 khuyến mãi tặng kèm
32,500,000đ39,700,000đ
-15%
Bồn tắm nằm Milano 0168 - Bồn xây
 • Xuất xứ : Việt Nam
 • Kích thước: 1700 x 800 x 430 mm
6,142,000đ7,227,000đ
-19%
Bồn tắm massage EuroKing EU-6162D
 • Xuất xứ : Việt Nam
 • Kích thước:1400 x 1400 x 700 mm
  2 khuyến mãi tặng kèm
37,730,000đ46,530,000đ
-15%
Bồn tắm góc nằm Milano 1400-Thường
 • Xuất xứ :Việt Nam
 • Kích thước: 1400 x 1400 x 460mm
7,786,000đ9,160,000đ
-15%
Bồn tắm nằm Euroca EU1-1200-bồn xây
 • Xuất xứ : Việt Nam
 • Kích thước:1200 x 1200 x 400 mm
4,329,000đ5,097,000đ
-17%
Bồn tắm massage Nofer NG-5501L-đế ngọc trai, sục khí
 • Xuất xứ : Malaysia
 • Kích thước: 1500 x 830 x 580 mm
 • 2 khuyến mãi tặng kèm
36,818,000đ44,360,000đ
BỒN TẮM MASSAGE KAWA AT-0530
 • Xuất xứ : Hàn Quốc 
 • Kích thước:2000*1520*800 mm
 • 2 khuyến mãi tặng kèm
-11%
Bồn tắm nằm Massage Amazon TP-8006
 • Xuất xứ : Việt Nam
 • Kích thước: 1520 x 760 x 600 mm
13,950,000đ15,650,000đ
-11%
Bồn tắm massage Micio PM-140T
 • Xuất xứ : Việt Nam
 • + Kích thước: 1400 x 1400 x 600 mm
23,190,000đ26,200,000đ
BỒN TẮM MASSAGE KAWA AT-0935
 • Xuất xứ : Hàn Quốc
 • Kích thước : 1600 x 780 x 780 mm
 • 2 khuyến mãi tặng kèm