Bồn tắm

-23%
Phòng tắm vách kính EUROKING EU - 4006B
 • Xuất xứ : Việt Nam
 • Kích thước:1200 x 900 x 1960 mm
6,935,000đ9,015,000đ
-23%
Phòng tắm vách kính EUROKING EU - 4512
 • Xuất xứ : Việt Nam
 • Kích thước:800 x 1200 x 1950 mm
8,900,000đ11,570,000đ
-23%
Phòng tắm vách kính EUROKING EU - 4528
 • Xuất xứ : Việt Nam
 • Kích thước:900 x 900 x 1950 mm 
6,350,000đ8,255,000đ
-24%
Phòng tắm vách kính EUROKING EU - 4519
 • Xuất xứ : Việt Nam
 • Kích thước:800 x 1200 x 1950 mm
11,200,000đ14,736,000đ
-23%
Phòng tắm vách kính EUROKING EU - 4441
 • Xuất xứ : Việt Nam
 • Kích thước:900 x 900 x 2000 mm
6,850,000đ8,905,000đ
-23%
Phòng tắm vách kính EUROKING EU - 4516
 • Xuất xứ : Việt Nam
 • Kích thước:900 x 900 x 1950 mm
9,650,000đ12,545,000đ
-23%
Phòng tắm vách kính EUROKING EU - 4503
 • Xuất xứ : Việt Nam
 • Kích thước:900 x 900 x 2040 mm
8,280,000đ10,764,000đ
-21%
Phòng tắm vách kính EUROKING EU - 4449B
 • Xuất xứ : Việt Nam
 • Kích thước:900 x 1200 x 2000 mm
9,900,000đ12,570,000đ
-23%
Phòng tắm vách kính EUROKING EU - 4440A
 • Xuất xứ : Việt Nam
 • Kích thước:900 x 900 x 1970 mm
7,250,000đ9,425,000đ
-23%
Phòng tắm vách kính EUROKING EU - 4509
 • Xuất xứ : Việt Nam
 • Kích thước:800 x 1200 x 2040 mm 
 •  
9,350,000đ12,155,000đ
-23%
Phòng tắm vách kính EUROKING EU - 4523
 • Xuất xứ : Việt Nam
 • Kích thước:900 x 900 x 1950 mm
7,350,000đ9,555,000đ
-23%
Phòng tắm vách kính EUROKING EU - 4008B
 • Xuất xứ : Việt Nam
 • Kích thước:1120 x 900 x 1960 mm
7,650,000đ9,945,000đ
-23%
Phòng tắm vách kính EUROKING EU - 4507
 • Xuất xứ : Việt Nam
 • Kích thước:800 x 1200 x 2040 mm 
9,130,000đ11,869,000đ
-23%
Phòng tắm vách kính EUROKING EU - 4526
 • Xuất xứ : Việt Nam
 • Kích thước:800 x 1200 x 1950 mm
6,600,000đ8,580,000đ
-23%
Phòng tắm vách kính EUROKING EU - 4417
 • Xuất xứ : Việt Nam
 • Kích thước:900 x 900 x 2040mm
8,500,000đ11,050,000đ
-17%
Phòng tắm vách kính EUROKING EU - 4501B
 • Xuất xứ : Việt Nam
 • Kích thước:900 x 1200 x 2040 mm
8,979,000đ10,790,000đ