Bồn tắm

-11%
Bồn tắm massage Fantiny MBM-170R
 • Xuất xứ : Việt Nam
 • Kích thước: 1700x750x600mm
12,500,000đ14,100,000đ
-15%
Bồn tắm nằm Euroca EU2-1780- thường
 • Xuất xứ : Việt Nam
 • Kích thước:1700 x 800 x 420 mm
5,900,000đ6,942,000đ
-14%
Bồn tắm nằm Massage Amazon TP-8009
 • Xuất xứ : Việt Nam
 • Kích thước: 1800 x 1200 x 600 mm
 • 2 phần quà khuyến mãi tặng kèm
18,500,000đ21,600,000đ
-20%
Bồn tắm massage Euroca EU1-1511
 • Xuất xứ : Việt Nam
 • Kích thước:1500 x 1100 x 490mm
15,204,000đ19,005,000đ
-12%
Bồn tắm nằm Massage Amazon TP-8062
 • Xuất xứ : Việt Nam
 • Kích thước: 1800 x 960 x 600 mm
 • 2 phần quà khuyến mãi tặng kèm
17,000,000đ19,300,000đ
-20%
Bồn tắm massage Euroca-EU1-1680
12,736,000đ15,920,000đ
-15%
Bồn tắm nằm Euroca EU3-1400-thường
 • Xuất xứ : Việt Nam
 • Kích thước:1400 x 1400 x 450 mm
7,023,000đ8,263,000đ
-15%
Bồn tắm nằm Milano3780 - massage
 • Xuất xứ : Việt nam
 • Kích thước: 1700 x 800 x 500 mm
 • 1 khuyến mãi tặng kèm
14,714,000đ17,311,000đ
-15%
Bồn tắm nằm Euroca EU4-1780-bồn xây
 • Xuất xứ : Việt Nam
 • Kích thước:1700 x 800 x 450 mm
3,649,000đ4,293,000đ
-13%
Bồn tắm massage Appollo AT-0932
 • Xuất xứ: Malaysia
 • Kích thước: 1800 x 970 x 680 cm
 • 2 khuyến mãi tặng kèm
40,600,000đ46,570,000đ
-15%
Bồn tắm góc nằm Milano 4400- massage
 • Xuất xứ : Việt Nam
 • Kích thước: 1400 x 1400 x 450 mm
15,642,000đ18,403,000đ
-15%
Bồn tắm nằm Milano 3770 -Thường
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Kích Thước: 1700 x 700 x 410 mm
6,885,000đ8,100,000đ
-15%
Bồn tắm nằm Milano 1775 -Thường
 • Xuất xứ : Việt Nam
 • Kích thước: 1700 x 750 x 450
6,856,000đ8,067,000đ
-15%
Bồn tắm nằm Euroca EU4-1400- bồn xây
 • Xuất xứ : Việt Nam
 • Kích thước:1400 x 1400 x 460 mm
4,602,000đ5,415,000đ
-18%
BỒN TẮM MASSAGE KAWA KW-9025TV
 • Xuất xứ : Hàn Quốc 
 • Kích thước:1470*1470*870 mm
 • 2 khuyến mãi tặng kèm
42,000,000đ51,500,000đ
-15%
Bồn tắm nằm Euroca EU1-1711-Bồn xây
 • Xuất xứ : Việt Nam
 • Kích thước:1700 x 1100 x 420 mm
6,921,000đ8,143,000đ