-64%
Máy lạnh cũ LG 1Hp Mono Mới 95%
 • Thương hiệu: LG
 • Công suất : 1 HP
 • 4 phần quá khuyến mãi
3,700,000đ10,400,000đ
-57%
Máy lạnh cũ Toshiba 1 Hp Inverter Mới 95%
 • Xuất Xứ: Nội Địa Nhật
 • Công suất : 1 HP
 • 5 phần quá khuyến mãi
5,000,000đ11,500,000đ
-63%
Máy lạnh cũ Daikin 1 Hp Inverter Mới 95%
 • Xuất Xứ: Nội Địa Nhật
 • Công suất : 1 HP
 • 5 phần quá khuyến mãi
5,000,000đ13,500,000đ
-69%
Máy lạnh cũ Toshiba 1,5 Hp Inverter Mới 95%
 • Xuất Xứ: Nội Địa Nhật
 • Công suất : 1,5 HP
 • 5 phần quá khuyến mãi
5,500,000đ17,500,000đ
-65%
Máy lạnh cũ Daikin 2 Hp Inverter Mới 95%
 • Xuất Xứ: Nội Địa Nhật
 • Công suất : 2 HP
 • 5 phần quá khuyến mãi
7,500,000đ21,500,000đ
-47%
Máy lạnh cũ Toshiba 1,5Hp Mono Mới 95%
 • Thương hiệu: Toshiba
 • Công suất : 1,5 HP
 • 4 phần quá khuyến mãi
5,000,000đ9,400,000đ
-64%
Máy lạnh cũ Reetech 1.5Hp Mono Mới 95%
 • Thương hiệu: Reteech
 • Công suất : 1.5 HP
 • 4 phần quá khuyến mãi
4,400,000đ12,268,100đ
-60%
Điều Hoà 2 chiều Panasonic 1Hp Inverter Mới 95%
 • Xuất Xứ: Nội Địa Nhật
 • Công suất : 1 HP
 • 5 phần quá khuyến mãi
5,000,000đ12,500,000đ
-64%
Máy lạnh cũ Toshiba 2,5 Hp Inverter Mới 95%
 • Xuất Xứ: Nội Địa Nhật
 • Công suất : 2,5 HP
 • 5 phần quá khuyến mãi
9,500,000đ26,500,000đ
-67%
Máy lạnh cũ MITSHUBISHI 1 Hp Inverter Mới 95%
 • Xuất Xứ: Nội Địa Nhật
 • Công suất : 1 HP
 • 5 phần quá khuyến mãi
5,000,000đ15,000,000đ
-67%
Máy lạnh cũ LG 2Hp Mono Mới 95%
 • Thương hiệu: LG
 • Công suất : 2HP
 • 4 phần quá khuyến mãi
4,700,000đ14,100,000đ
-72%
Máy lạnh cũ Daikin 1,5 Hp Inverter Mới 95%
 • Xuất Xứ: Nội Địa Nhật
 • Công suất : 1,5 HP
 • 5 phần quá khuyến mãi
5,500,000đ19,500,000đ
-70%
Máy lạnh cũ Reetech 2Hp Mono Mới 95%
 • Thương hiệu: Reteech
 • Công suất : 2 HP
 • 4 phần quá khuyến mãi
5,500,000đ18,278,000đ
-61%
Máy lạnh cũ Panasonic 2,5 Hp Inverter Mới 95%
 • Xuất Xứ: Nội Địa Nhật
 • Công suất : 2,5 HP
 • 5 phần quá khuyến mãi
8,700,000đ22,500,000đ
-54%
Máy lạnh cũ Panasonic 1,5Hp Inverter Mới 95%
 • Xuất Xứ: Nội Địa Nhật
 • Công suất : 1,5 HP
 • 5 phần quá khuyến mãi
5,700,000đ12,500,000đ
-66%
Máy lạnh cũ MITSHUBISHI 2 Hp Inverter Mới 95%
 • Xuất Xứ: Nội Địa Nhật
 • Công suất : 2 HP
 • 5 phần quá khuyến mãi
7,500,000đ22,000,000đ