-16%
Máy rửa chén âm tủ Rinnai RKW - 404A SV
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Số lượng : 6 Bộ
 • Có 2 khuyến mãi kèm theo
15,500,000đ18,500,000đ
-24%
Máy rửa chén KAFF KF-S906TFT
 • Xuất xứ : Malaysia
 • Số lượng : 14 Bộ
 • Có 4 khuyến mãi đi kèm
17,800,000đ23,500,000đ
-9%
Máy rửa chén để bàn Panasonic NP-TH1
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Số lượng : 6 Bộ
 • Có 2 khuyến mãi kèm theo
19,500,000đ21,500,000đ
-30%
Máy rửa chén Bosch SMS88TI07E
 • Xuất xứ : Đức
 • Số lượng : 13 Bộ
 • Có 4 khuyến mãi đi kèm
34,000,000đ48,860,000đ
-15%
Máy rửa chén Bosch SMS69P22EU
 • Xuất xứ : Đức
 • Số lượng : 13 Bộ
 • Có 4 khuyến mãi đi kèm
28,000,000đ32,950,000đ
-21%
Máy rửa chén Giovani GD-LVS375SX
 • Xuất xứ : Italya
 • Số lượng : 13 Bộ
 • Có 4 khuyến mãi đi kèm
24,500,000đ31,100,000đ
-41%
Máy rửa chén Bosch SMS50E88EU
 • Xuất xứ : Đức
 • Số lượng : 13 Bộ
 • Có 4 khuyến mãi đi kèm
16,800,000đ28,590,000đ
-31%
Máy rửa chén Bosch SMS57E28EU
 • Xuất xứ : Tây Ban Nha
 • Số lượng : 14 Bộ
 • Có 4 khuyến mãi đi kèm
20,000,000đ28,780,000đ
-40%
Máy rửa bát độc lập Giovani GDW-F361D
 • Xuất xứ : Italia
 • Số lượng : 12 Bộ
 • Có 4 khuyến mãi đi kèm
18,000,000đ29,900,000đ
-35%
Máy rửa chén Bosch SMS63L02EA
 • Xuất xứ : Thổ Nhỹ Kỳ
 • Số lượng : 12 Bộ
 • Có 4 khuyến mãi đi kèm
15,500,000đ23,800,000đ
-21%
Máy rửa chén Giovani GD-LVS337SX
 • Xuất xứ : Italia
 • Số lượng : 13 Bộ
 • Có 4 khuyến mãi đi kèm
23,500,000đ29,900,000đ
-32%
Máy rửa chén Bosch SMS46GW04E
 • Xuất xứ : Tây Ban Nha
 • Số lượng : 12 Bộ
 • Có 4 khuyến mãi đi kèm
18,200,000đ26,800,000đ
-21%
Máy rửa chén Giovani GD-STX3CL
 • Xuất xứ : Italia
 • Số lượng : 12 Bộ
 • Có 4 khuyến mãi đi kèm
28,900,000đ36,500,000đ
-20%
Máy rửa chén Bosch SMS88TI03E
 • Xuất xứ : Đức
 • Số lượng : 13 Bộ
 • Có 4 khuyến mãi đi kèm
37,440,000đ46,800,000đ
-32%
Máy rửa chén Bosch SMS46GI04E
 • Xuất xứ : Tây Ban Nha
 • Số lượng : 13 Bộ
 • Có 4 khuyến mãi đi kèm
18,900,000đ28,000,000đ
-35%
Máy rửa chén Bosch SMS88TI01E
 • Xuất xứ : Đức
 • Số lượng : 14 Bộ
 • Có 4 khuyến mãi đi kèm
27,500,000đ42,600,000đ