-9%
Máy xông hơi ướt Harvia HGS45M
 • Xuất Xứ:Phần Lan
 • Công suất máy xông:4,5 kW
 • 4 phần quà khuyến mãi
37,500,000đ41,000,000đ
-9%
Máy xông hơi khô Harvia BC60
 • Xuất Xứ: Phần Lan
 • Công suất : 6 kW
 • 3 phần quà khuyến mãi
37,500,000đ41,000,000đ
-7%
Máy xông hơi khô Harvia BC90
 • Xuất Xứ: Phần Lan
 • Công suất : 9 kW
 • 3 phần quà khuyến mãi
47,500,000đ51,000,000đ
Máy xông hơi ướt Harvia HGX150
 • Xuất Xứ: Phần Lan
 • Công suất : 15 KW
 • 2 phần quà khuyến mãi
-10%
Máy xông hơi ướt Harvia 9Kw
 • Xuất Xứ: Việt Nam
 • Công suất : 9 KW
 • 2 phần quà khuyến mãi
16,200,000đ18,000,000đ
-36%
Máy xông hơi ướt Harvia HGX60
 • Xuất Xứ: Filand- Phần Lan
 • Công suất : 6KW
 • 2 phần quà khuyến mãi
45,000,000đ70,000,000đ
-8%
Máy xông hơi ướt Harvia HGS90M
 • Xuất Xứ: Việt Nam
 • Công suất : 9 KW
 • 2 phần quà khuyến mãi
39,500,000đ43,000,000đ
-12%
Máy xông hơi khô Harvia BC90E
 • Xuất Xứ: Phần Lan
 • Công suất : 9 kW
 • 3 phần quà khuyến mãi
49,500,000đ56,000,000đ
-19%
Máy xông hơi khô Harvia BX60
 • Xuất Xứ: Phần Lan
 • Công suất : 6 kW
 • 3 phần quà khuyến mãi
41,500,000đ51,000,000đ
-15%
Máy xông hơi khô Harvia BX90
 • Xuất Xứ: Phần Lan
 • Công suất : 9 kW
 •  3 phần quà khuyến mãi
55,000,000đ65,000,000đ
-8%
Máy xông hơi ướt Harvia HGS60M
 • Xuất Xứ: Phần Lan
 • Công suất : 6 kW
 • 3 phần quà khuyến mãi
38,500,000đ42,000,000đ
-22%
Máy xông hơi ướt Harvia 6Kw
 • Xuất Xứ: Việt Nam
 • Công suất : 6 KW
 • 2 phần quà khuyến mãi
14,000,000đ18,000,000đ
Máy xông hơi ướt Harvia HGX90
 • Xuất Xứ: Phần Lan
 • Công suất : 9KW
 • 2 phần quà khuyến mãi
-12%
Máy xông hơi khô Harvia BC60E
38,500,000đ44,000,000đ