Máy xông hơi

-11%
Máy xông hơi ướt Gofar 12KW
 • Xuất Xứ: Việt Nam
 • Công suất : 12KW
 • 4 phần quà khuyến mãi
10,200,000đ11,500,000đ
-14%
Máy xông hơi ướt Gofar 6KW
 • Xuất Xứ: Việt Nam
 • Công suất : 6 KW
 • 4 phần quà khuyến mãi
6,900,000đ8,000,000đ
-8%
Máy xông hơi khô Sawo 9kw điều khiển điện tử
 • Xuất Xứ: Việt Nam
 • Công suất : 9KW
 • 3 phần quà khuyến mãi
7,800,000đ8,500,000đ
-16%
Máy xông hơi ướt Coast 12Kw
 • Xuất Xứ: Thái Lan
 • Công suất : 12 KW
 • 4 phần quà khuyến mãi
21,000,000đ25,000,000đ
-32%
Máy xông hơi ướt Helo HTP 120
 • Xuất Xứ:Việt Nam
 • Công suất: 12 KW
 • 4 phần quá khuyến mãi 
17,000,000đ25,000,000đ
-32%
Máy xông hơi ướt Helo HTP 90
 • Xuất Xứ:Việt Nam
 • Công suất: 9 KW
 • 4 phần quá khuyến mãi 
10,200,000đ15,000,000đ
-23%
Máy xông hơi ướt Helo HTP 150
 • Xuất Xứ:Việt Nam
 • Công suất: 15 KW
 • 4 phần quá khuyến mãi 
20,000,000đ26,000,000đ
-34%
Máy xông hơi ướt Helo HTP 60
 • Xuất Xứ:Việt Nam
 • Công suất: 6 KW
 • 4 phần quá khuyến mãi 
9,200,000đ14,000,000đ