Máy xông hơi

Máy xông hơi khô Kingston 12KW
 • Xuất Xứ: Việt Nam
 • Công suất : 12KW
 • 3 phần quá khuyễn mãi
-19%
Máy xông hơi khô Master Sauna DTSN-10
 • Xuất Xứ: Việt Nam
 • Công suất : 10KW
 • 3 phần quà khuyến mãi
11,200,000đ13,800,000đ
-24%
Máy xông hơi khô Sara SR-9KW(Linh kiện Hàn Quốc)
 • Xuất Xứ: Hàn Quốc
 • Công suất : 9KW
 • 3 phần quá khuyễn mãi
19,000,000đ25,000,000đ
-24%
Máy xông hơi khô Sara SR-15KW(Linh kiện Hàn Quốc)
 • Xuất Xứ: Hàn Quốc
 • Công suất : 15KW
 • 3 phần quá khuyễn mãi
29,000,000đ38,000,000đ
-26%
Máy xông hơi khô Master Sauna DTSN-6
 • Xuất Xứ: Việt Nam
 • Công suất :6KW
 • 3 phần quá khuyễn mại
8,700,000đ11,800,000đ
-24%
Máy xông hơi khô Master Sauna DTSN-7,5
 • Xuất Xứ: Việt Nam
 • Công suất : 7.5KW
 • 3 phần quá khuyền mãi
9,000,000đ11,800,000đ
-9%
Máy xông hơi ướt Harvia HGS45M
 • Xuất Xứ:Phần Lan
 • Công suất máy xông:4,5 kW
 • 4 phần quà khuyến mãi
37,500,000đ41,000,000đ
-9%
Máy xông hơi khô Harvia BC60
 • Xuất Xứ: Phần Lan
 • Công suất : 6 kW
 • 3 phần quà khuyến mãi
37,500,000đ41,000,000đ
-9%
Máy xông hơi ướt Master Steam 10KW(van an toàn chống nổ)
 • Xuất Xứ: Liên doanh Hàn Quốc
 • Công suất : 10 KW
 • 4 phần quà khuyến mãi
18,200,000đ20,100,000đ
-11%
Máy xông hơi ướt Master Steam 9KW(Van an toàn chống nổ)
 • Xuất Xứ: Liên doanh Hàn Quốc
 • Công suất : 9 KW
 • 4 phần quà khuyến mãi
17,000,000đ19,200,000đ
-18%
Máy xông hơi ướt Master Steam 7,5KW(Van an toàn chống nổ)
 • Xuất Xứ: Liên doanh Hàn Quốc
 • Công suất : 7,5 KW
 • 4 phần quà khuyến mãi
15,500,000đ18,850,000đ
-15%
Máy xông hơi khô Harvia BX90
 • Xuất Xứ: Phần Lan
 • Công suất : 9 kW
 •  3 phần quà khuyến mãi
55,000,000đ65,000,000đ
-21%
Máy xông hơi ướt Gunsan 9KW
 • Xuất Xứ: Việt Nam
 • Công suất : 9 KW
 • 5 phần quà khuyến mãi
7,890,000đ10,000,000đ
-24%
Máy xông hơi ướt Sika 4,5kw
 • Xuất Xứ: Việt Nam
 • Công suất  : 4.5 KW
 • 3 phần quà khuyến mãi
7,100,000đ9,300,000đ
-7%
Máy xông hơi khô Harvia BC90
 • Xuất Xứ: Phần Lan
 • Công suất : 9 kW
 • 3 phần quà khuyến mãi
47,500,000đ51,000,000đ
-13%
Máy xông hơi khô Amazon TP-12 - 12KW
 • Xuất Xứ: Việt Nam
 • Công suất  :12 KW
 • 3 phần quà khuyến mãi
13,000,000đ15,000,000đ