Máy xông hơi

-19%
Máy xông hơi khô Master Sauna DTSN-10
 • Xuất Xứ: Việt Nam
 • Công suất : 10KW
 • 3 phần quà khuyến mãi
11,200,000đ13,800,000đ
Máy xông hơi khô Kingston 12KW
 • Xuất Xứ: Việt Nam
 • Công suất : 12KW
 • 3 phần quá khuyễn mãi
-24%
Máy xông hơi khô Sara SR-9KW(Linh kiện Hàn Quốc)
 • Xuất Xứ: Hàn Quốc
 • Công suất : 9KW
 • 3 phần quá khuyễn mãi
19,000,000đ25,000,000đ
-24%
Máy xông hơi khô Sara SR-15KW(Linh kiện Hàn Quốc)
 • Xuất Xứ: Hàn Quốc
 • Công suất : 15KW
 • 3 phần quá khuyễn mãi
29,000,000đ38,000,000đ
-26%
Máy xông hơi khô Master Sauna DTSN-6
 • Xuất Xứ: Việt Nam
 • Công suất :6KW
 • 3 phần quá khuyễn mại
8,700,000đ11,800,000đ
-24%
Máy xông hơi khô Master Sauna DTSN-7,5
 • Xuất Xứ: Việt Nam
 • Công suất : 7.5KW
 • 3 phần quá khuyền mãi
9,000,000đ11,800,000đ
-9%
Máy xông hơi ướt Harvia HGS45M
 • Xuất Xứ:Phần Lan
 • Công suất máy xông:4,5 kW
 • 4 phần quà khuyến mãi
37,500,000đ41,000,000đ
-9%
Máy xông hơi khô Harvia BC60
 • Xuất Xứ: Phần Lan
 • Công suất : 6 kW
 • 3 phần quà khuyến mãi
37,500,000đ41,000,000đ
-9%
Máy xông hơi ướt Master Steam 10KW(van an toàn chống nổ)
 • Xuất Xứ: Liên doanh Hàn Quốc
 • Công suất : 10 KW
 • 4 phần quà khuyến mãi
18,200,000đ20,100,000đ
-11%
Máy xông hơi ướt Master Steam 9KW(Van an toàn chống nổ)
 • Xuất Xứ: Liên doanh Hàn Quốc
 • Công suất : 9 KW
 • 4 phần quà khuyến mãi
17,000,000đ19,200,000đ
-18%
Máy xông hơi ướt Master Steam 7,5KW(Van an toàn chống nổ)
 • Xuất Xứ: Liên doanh Hàn Quốc
 • Công suất : 7,5 KW
 • 4 phần quà khuyến mãi
15,500,000đ18,850,000đ
-21%
Máy xông hơi ướt HomeSteam MA-780HS
 • Xuất Xứ: Việt Nam
 • Công suất : 8 KW
 • 3 phần quà khuyến mãi
7,300,000đ9,250,000đ
Máy xông hơi khô Tylo SD20
 • Xuất Xứ: Filand- Phần Lan
 • Công suất : 20 KW
 • 2 phần quà khuyến mãi
-41%
Máy xông hơi khô Sika 12kw
 • Xuất Xứ: Việt Nam
 • Công suất :  12 KW
 • 2 phần quà khuyến mãi
12,800,000đ21,800,000đ
Máy xông hơi ướt Kingston 6KW
 • Xuất Xứ: Việt Nam
 • Công suất : 6 KW
 • 4 phần quà khuyến mãi
-22%
Máy xông hơi khô Homesteam MA 900 HSK
 • Xuất Xứ: Việt Nam
 • Công suất: 9 KW
 • 2 phần quà khuyến mãi
9,750,000đ12,500,000đ