Phòng tắm vách kính Goven JS-8130
 • Xuất xứ : Việt Nam
 • Kích thước:1220 x 900 x 2050 mm
10,600,000đ
Phòng tắm vách kính Goven JS-8120
 • Xuất xứ : Việt Nam
 • Kích thước:800 x 800 x 2050 mm
6,250,000đ
Phòng tắm vách kính Goven JS-8105
 • Xuất xứ : Việt Nam
 • Kích thước:1200 x 800 x 2050 mm
7,100,000đ
Phòng tắm vách kính Goven JS-8137
 • Xuất xứ : Việt Nam
 • Kích thước:1200 x 800 x 2050 mm
7,800,000đ
-15%
Phòng tắm vách kính EUROCA SR-G3C
 • Xuất xứ : Việt Nam
 • Kích thước:1040 x 1040 x 2060mm
7,127,250đ8,385,000đ
Phòng tắm vách kính Goven YKL-PA90
 • Xuất xứ : Việt Nam
 • Kích thước:900 x 900 x 2050 mm
13,950,000đ
-15%
Phòng tắm vách kính EUROCA SR-G900
 • Xuất xứ : Việt Nam
 • Kích thước:900 x 900 x 2060 mm
5,839,000đ6,870,000đ
-15%
Phòng tắm vách kính EUROCA SR-G900-C
 • Xuất xứ : Việt Nam
 • Kích thước:900 x 900 x 1980 mm
7,803,000đ9,180,000đ
Phòng tắm vách kính Goven JS-8122
 • Xuất xứ : Việt Nam
 • Kích thước:900 x 900 x 2050 mm
7,100,000đ
Phòng tắm vách kính Goven YKL-E82
 • Xuất xứ : Việt Nam
 • Kích thước:950 x 950 x 2050 mm
19,560,000đ
Phòng tắm vách kính Goven JS-8131
 • Xuất xứ : Việt Nam
 • Kích thước:900 x 900 x 2050 mm
6,560,000đ
Phòng tắm vách kính Goven JS-8082
 • Xuất xứ : Việt Nam
 • Kích thước:900 x 900 x 2050 mm
7,100,000đ
Phòng tắm vách kính Goven YKL-PA812
 • Xuất xứ : Việt Nam
 • Kích thước:800 x 1200 x 2050 mm
15,750,000đ
-15%
Phòng tắm vách kính EUROCA SR-V900
 • Xuất xứ : Việt Nam
 • Kích thước:900 x 900 x 2030mm
6,132,750đ7,215,000đ
Phòng tắm vách kính Goven JS-8127B
 • Xuất xứ : Việt Nam
 • Kích thước:900 x 900 x 2050 mm
 •  
6,500,000đ
-15%
Phòng tắm vách kính EUROCA SR-CNV
 • Xuất xứ : Việt Nam
 • Kích thước:1240 x 940 x 2060 mm
8,447,300đ9,936,000đ