-15%
Bồn tắm đứng Govern LV-17P
 • Xuất xứ: Malaysia
 • Kích thước:  900 x 900 x 2050 mm
10,450,000đ12,294,000đ
-15%
Bồn tắm đứng Govern LV-90
 • Xuất xứ: Malaysia
 • Kích thước: 900 x 900 x 2050 mm
9,310,000đ10,952,000đ
-15%
Bồn tắm đứng Govern JS-8105
 • Xuất xứ: Malaysia
 • Kích thước: 1200 x 800 x 2050 mm
7,505,000đ8,829,000đ
-15%
Bồn tắm massage Govern SPA-8803
 • Xuất xứ: Malaysia
 • Kích thước: 2000 x 2000 x 1000 mm
158,346,000đ186,290,000đ
-15%
Bồn tắm đứng Govern JS-8137
 • Xuất xứ: Malaysia
 • Kích thước:  1200 x 800 x 2050mm
7,410,000đ8,717,000đ
-15%
Bồn tắm nằm massage Govern K-3007
 • Xuất xứ: Malaysia
 • Kích thước: 1700 x 810 x 650 mm
55,768,000đ65,610,000đ
-15%
Bồn tắm massage Govern JS-0921
 • Xuất xứ: Malaysia
 • Kích thước: 1200 x 800 x 820 mm
26,775,000đ31,500,000đ
-15%
Bồn tắm đứng Govern IP-120
 • Xuất xứ: Malaysia
 • Kích thước: 1200 x 1900 mm
6,175,000đ7,264,000đ
-15%
Bồn tắm massage Govern K-8180
 • Xuất xứ: Malaysia
 • Kích thước: 1550 x 1550 x 680 mm
89,386,000đ105,160,000đ
-15%
Bồn tắm nằm Govern JS-005
 • Xuất xứ: Malaysia
 • Kích thước: 1700 x 800 x 600 mm
36,431,000đ42,860,000đ
-15%
Bồn tắm nằm Govern JS-0723
 • Xuất xứ: Malaysia
 • Kích thước:1700 x 800 x 670 mm
34,578,000đ40,680,000đ
-15%
Bồn tắm nằm massage Govern K-3008
 • Xuất xứ: Malaysia
 • Kích thước: 1700 x 810 x 700 mm
52,411,000đ61,660,000đ
-15%
Bồn tắm đứng Govern JS-8131
 • Xuất xứ: Malaysia
 • Kích thước: 900 x 900 x 2050 mm
6,517,000đ7,667,000đ
-15%
Bồn tắm nghệt thuật Govern JS-0726
 • Xuất xứ: Malaysia
 • Kích thước: 1800 x 850 x 750 mm
42,466,000đ49,960,000đ
-15%
Bồn tắm nằm massage Govern JS-8094 New
 • Xuất xứ: Malaysia
 • Kích thước:1700 x 800 x 670 mm
34,578,000đ40,680,000đ
-15%
Bồn tắm đứng Govern LV-93P
 • Xuất xứ: Malaysia
 • Kích thước: 1200 x 900 x 2050 mm
16,103,000đ18,944,000đ
-15%
Bồn tắm nằm massage Govern JS-903
 • Xuất xứ: Malaysia
 • Kích thước: 1850 x 1230 x 700 mm
52,343,000đ61,580,000đ
-15%
Bồn tắm massage Govern SPA-006
 • Xuất xứ: Malaysia
 • Kích thước:  2100 x 2100 x 850 mm
186,872,000đ219,850,000đ
-15%
Bồn tắm đứng Govern JS-8120B
 • Xuất xứ: Malaysia
 • Kích thước: 800 x 800 x 2050 mm
6,033,000đ7,097,000đ
-15%
Bồn tắm đứng Govern JS-8120A
 • Xuất xứ: Malaysia
 • Kích thước: 900 x 900 x 2050 mm
6,175,000đ7,264,000đ
-15%
Bồn tắm massage Govern SPA-8810-1
 • Xuất xứ: Malaysia
 • Kích thước: 1650 x 1650 x 650 mm
89,981,000đ105,860,000đ
-15%
Bồn tắm đứng Govern YKL-PA90
 • Xuất xứ: Malaysia
 • Kích thước: 900 x 900 x 2050 mm
15,153,000đ17,826,000đ
-15%
Bồn tắm đứng Govern JS-8122
 • Xuất xứ: Malaysia
 • Kích thước: 900 x 900 x 2050 mm
6,840,000đ8,047,000đ
-15%
Bồn tắm đứng Govern LV-17
 • Xuất xứ: Malaysia
 • Kích thước: 1000 x 1000 x 2050 mm
8,417,000đ9,902,000đ
-15%
Bồn tắm đứng Govern LV-90P
 • Xuất xứ: Malaysia
 • Kích thước: 900 x 900 x 2050 mm
12,825,000đ15,088,000đ
-15%
Bồn tắm đứng Govern JS-8126
 • Xuất xứ: Malaysia
 • Kích thước: 1200 x 800 x 2100mm
10,260,000đ12,070,000đ
-15%
Bồn tắm massage Govern SPA-9005
 • Xuất xứ: Malaysia
 • Kích thước: 2120 x 2120 x 900 mm
163,183,000đ191,980,000đ
-15%
Bồn tắm đứng Govern JS-8127
 • Xuất xứ: Malaysia
 • Kích thước: 900 x 900 x 2050 mm
6,222,000đ7,320,000đ
-15%
Bồn tắm nằm massage Govern JS-6010-1
 • Xuất xứ: Malaysia
 • Kích thước: 1600 x 750 x 580 mm
42,202,000đ49,650,000đ
-15%
Bồn tắm nằm massage Govern JS-8094 New
 • Xuất xứ: Malaysia
 • Kích thước: 1500 x 750 x 600 mm
28,891,000đ33,990,000đ