-15%
Phòng xông hơi Kawa JS-9051KTV
 • Xuất Xứ: Malaysia
 • Kích thước: 1500 x 1500 x 2150 mm
 • 3 phần quà tặng kèm
84,800,000đ99,800,000đ
-15%
Phòng xông hơi Kawa JS-102P-đế ngọc trai
 • Xuất xứ : Malaysia
 • Kích Thước: 1000 x 1000 x 2150 mm
 • 4 Khuyến mãi tặng kèm
52,300,000đ61,590,000đ
-15%
Phòng xông hơi Kawa JS-8102-Xông ướt, massage, Xông khô
 • Xuất Xứ: Malaysia
 • Kích thước: 1600 x 1200 x 2150 mm
 •  3 phần quà tặng kèm
77,900,000đ91,670,000đ
-10%
Phòng xông hơi Kawa JS-8158-Xông ướt-massage-sục khí
 • Xuất xứ : Malaysia
 • Kích Thước: 1800 x 1100 x 2150 mm
 • 3 Khuyến mãi tặng kèm
71,700,000đ79,700,000đ
-13%
Phòng xông hơi Kawa JS-0202-Xông ướt, sục khí, massage
 • Kích thước: 1230 x 1230 x 2150 mm
 • Xuất Xứ: Mlaysia
 • 3 phần quà tặng kèm
77,500,000đ88,600,000đ
-15%
Phòng xông hơi Kawa JS-109P-đế ngọc trai
 • Xuất Xứ: Malaysia
 • Kích thước: 1350 x 1350 x 2150 mm
 • 3 phần quà tặng kèm
77,220,000đ90,850,000đ
-15%
Phòng xông hơi Kawa JS 8218
 • Xuất Xứ: Malaysia
 • Kích thước: 1100 x 1100 x 2150 mm
 • 3 phần quà tặng kèm
56,200,000đ65,980,000đ
-16%
Phòng xông hơi Kawa JS 722
 • Xuất Xứ: Malaysia
 • Kích thước: 1400 x 850 x 2100 mm
 • 3 phần quà tặng kèm
55,000,000đ65,500,000đ
-15%
phòng xông hơi Kawa JS-8856-xông ướt, massage, xông khô
 • Xuất Xứ: Malaysia
 • Kích thước: 1700 x 1200 x 2280 mm
 • 3 phần quà tặng kèm
88,000,000đ103,700,000đ
-15%
Phòng xông hơi Kawa JS-0906-Xông ướt-Massage-Sục khí
 • Xuất xứ : Malaysia
 • Kích Thước: 1150 x 1150 x 2150 mm
 • 3 Khuyến mãi tặng kèm
65,000,000đ76,600,000đ
-15%
Phòng xông hơi Kawa JS-107-Xông ướt-massage-sục khí
 • Xuất Xứ: Malaysia
 • Kích thước: 1550 x 850 x 2150 mm
 • 3 phần quà tặng kèm
58,350,000đ68,650,000đ
-20%
Phòng xông hơi Kawa JS-103P-đế ngọc trai
 • Xuất xứ : Malaysia
 • Kích Thước: 1050 x 1050 x 2150 mm
 • 4 Khuyến mãi tặng kèm
52,300,000đ65,190,000đ
-15%
Phòng xông hơi Kawa K61-R03-xông khô hồng ngoại
 • Xuất xứ : Malaysia
 • Kích Thước: 1300 x 1300 x 2000 mm
 • 3 Khuyến mãi tặng kèm
70,400,000đ82,800,000đ
-15%
Phòng xông hơi Kawa K9-R01-xông khô bằng hồng ngoại
 • Xuất Xứ: Malaysia
 • Kích thước: 1100 x 1100 x 1980 m
 • 3 phần quà tặng kèm
59,300,000đ69,800,000đ
-16%
Phòng xông hơi Kawa JS 0220
 • Xuất xứ : Malaysia
 • Kích Thước: 1200 x 900 x 2200 mm
 • 3 Khuyến mãi tặng kèm
60,000,000đ71,250,000đ
-15%
Phòng xông hơi Kawa JS-8208-Xông ướt-Massage-Sục khí
 • Xuất Xứ: Malaysia
 • Kích thước:1230 x 1230 x 2150 mm
 • 3 phần qàu tặng kèm
67,900,000đ79,800,000đ
-10%
Phòng xông hơi Kawa K-023-Xông ướt, xông khô
 • Xuất xứ : Malaysia
 • Kích Thước: 1000 x 1000 x 2000mm
 • 4 Khuyến mãi tặng kèm
62,600,000đ69,500,000đ
-11%
Phòng xông hơi Kawa K 075
 • Xuất Xứ: Malaysia
 • Kích thước:  1000 x 1000 x 2150 mm
 • 3 phần quà tặng kèm
67,000,000đ75,260,000đ
-1%
Phòng xông hơi Kawa JS-111-xông ướt-massage-sục khí
 • Xuất xứ : Malaysia
 • Kích Thước: 1350 x 800 x 2150 mm
 • 3 Khuyến mãi tặng kèm
65,000,000đ65,920,000đ
-11%
Phòng xông hơi Kawa K 077
 • Xuất Xứ: Malaysia
 • Kích thước: 1455 x 835 x 2150 mm
 • 3 phần quà tặng kèm
78,000,000đ87,800,000đ
-15%
Phòng xông hơi Kawa JS-110P-đế ngọc trai
 • Xuất xứ : Malaysia
 • Kích Thước: 1500 x 1500 x 2150 mm
 • 3 Khuyến mãi tặng kèm
81,400,000đ95,880,000đ
-15%
Phòng xông hơi Kawa JS-8865-xông ướt, massage, xông khô
 • Kích thước: 1850 x 1300 x 2280 mm
 • Xuất Xứ: Mlaysia
 • 3 phần quà tặng kèm
93,400,000đ109,980,000đ
-15%
Phòng xông hơi Kawa JS-105-Xông hơi ướt-massage
 • Xuất xứ : Malaysia
 • Kích Thước: 1150 x 850 x 2150 mm
 • 4 Khuyến mãi tặng kèm
48,430,000đ56,980,000đ
-15%
Phòng xông hơi Kawa JS-101P-đế ngọc trai
 • Xuất Xứ: Malaysia
 • Kích thước: 900 x 900 x 2150 mm
 • 3 phần quà tặng kèm
52,300,000đ61,630,000đ
-15%
Phòng xông hơi Kawa JS 0908P
 • Xuất xứ : Malaysia
 • Kích Thước: 1700 x 900 x 2150 mm
 • 4 Khuyến mãi tặng kèm
96,000,000đ112,980,000đ
-15%
Phòng xông hơi Kawa JS-0219-xông ướt, massage
 • Xuất Xứ: Malaysia
 • Kích thước: 1400 x 1000 x 2200 mm
 • 3 phần quà tặng kèm
65,400,000đ76,950,000đ
-15%
Phòng xông hơi Kawa JS-8138-Xông ướt, massage, Xông khô
 • Xuất Xứ: Malaysia
 • Kích thước: 1700 x 1200 x 2150 mm
 • 3 phần quà tặng kèm
78,400,000đ92,350,000đ
-16%
Phòng xông hơi Kawa K9-R05-Xông khô bằng tia hồng ngoại
 • Xuất Xứ: Malaysia
 • Kích thước: 1000 x 1000 x 2000 mm
 • 3 phần quà tặng kèm
58,000,000đ69,100,000đ