-16%
Đóng Phòng Xông Hơi Khô 1,5mx1,5mx2m
 • Xuất xứ : Việt Nam
 • Kích Thước: 1500 x 1500 x 2000mm
 • Có 3 khuyến mãi
28,500,000đ33,750,000đ
-21%
Thiết kế phòng xông hơi khô theo yêu cầu
 • Xuất xứ : Việt Nam
 • Kích Thước: 1700 x 1300 x 2000 mm
 • 4 Khuyến mãi tặng kèm
28,500,000đ36,000,000đ
-22%
Đóng phòng xông hơi khô 1mx1mx2m
 • Xuất xứ : Việt Nam
 • Kích Thước: 1000 x 1000 x 2000mm
 • 3 Khuyến mãi tặng kèm
19,500,000đ25,000,000đ
-24%
Đóng phòng xông hơi khô DT-KS103
 • Xuất xứ : Việt Nam
 • Kích Thước: 1000 x 2000 x 2000mm
 • 4 Khuyến mãi tặng kèm
29,500,000đ38,700,000đ
-22%
Đóng phòng xông hơi DT-KS106
 • Xuất xứ : Việt Nam
 • Kích Thước: 1700 x1300 x2000 mm
 • 3 Khuyến mãi tặng kèm
38,500,000đ49,500,000đ
-32%
Đóng phòng xông hơi khô DT-1152
 • Xuất xứ : Việt Nam
 • Kích Thước: 1000mm x 1500mm x 2000mm
 • 4 Khuyến mãi tặng kèm
21,000,000đ31,000,000đ
-31%
Thiết kế phòng xông hơi ướt DTPU-122
 • Xuất xứ : Việt Nam
 • Kích Thước: 1000 x 1000 x 2000mm
 • 3 Khuyến mãi tặng kèm
23,100,000đ33,250,000đ
-22%
Đóng phòng xông hơi khô DT-C122
 • Xuất Xứ: Việt Nam
 • Kích thước: 1000mm x 2000mm x 2000mm
 • 3 phần khuyến mãi tặng kèm
25,450,000đ32,500,000đ
-30%
Đóng phòng xông hơi khô DT-KS102
 • Xuất xứ : Việt Nam
 • Kích Thước: 1000 x 2000 x 2000mm
 • 4 Khuyến mãi tặng kèm
21,500,000đ30,600,000đ
-20%
Đóng phòng xông hơi khô DT-KS108
 • Xuất xứ : Malaysia
 • Kích Thước: 1100 x 1800 x2000mm
 • 4 Khuyến mãi tặng kèm
28,500,000đ35,500,000đ