Phòng xông hơi

-28%
Phòng xông hơi Brother PDM 04
 • Xuất xứ : Việt Nam
 • Kích Thước1000 x 1000 x 2150 mm
 • 4 Khuyến mãi tặng kèm
35,500,000đ49,000,000đ
-22%
Phòng xông hơi Brother PDM 02
 • Xuất xứ : Việt Nam
 • Kích Thước:900 x 900 x 2100 mm
 • 4 Khuyến mãi tặng kèm
43,323,000đ55,714,700đ
-24%
Phòng xông hơi Brother PDM 05
 • Xuất xứ : Việt Nam
 • Kích Thước:1700 x 850 x 2100 mm
 • 4 Khuyến mãi tặng kèm
52,500,000đ69,000,000đ
-11%
Phòng xông hơi Nofer VS-201
 • Xuất xứ : Malaysia
 • Kích Thước: 1580 x 880 x 2150 mm
 • 4 Khuyến mãi tặng kèm
39,960,000đ45,000,000đ
-25%
Phòng xông hơi Brother PDM 03
 • Xuất xứ :Việt Nam
 • Kích Thước:1200 x 850 x 2100 mm
 • 4 Khuyến mãi tặng kèm
44,500,000đ59,000,000đ
-17%
Phòng xông hơi Nofer PS 202P
 • Xuất xứ : Malaysia
 • Kích Thước: 1050 x 1050 x 2150 mm
 • 3 Khuyến mãi tặng kèm
44,500,000đ53,580,000đ
-27%
Phòng xông hơi Brother BL 2017
 • Xuất xứ : Việt Nam
 • Kích Thước:900 x 900 x 2100 mm
 • 4 Khuyến mãi tặng kèm
36,500,000đ50,000,000đ
-24%
Phòng xông hơi Brother PDM 06
 • Xuất xứ : Việt Nam
 • Kích Thước:1500 x 1500 x 2100 mm
 • 4 Khuyến mãi tặng kèm
51,500,000đ68,000,000đ
-16%
Phòng xông hơi Brother PDM 11
 • Xuất xứ : Việt Nam
 • Kích Thước:1600 x 850 x 2100 mm
 • 4 Khuyến mãi tặng kèm
53,034,000đ63,000,000đ
-10%
Phòng xông hơi Nofer VS-202
 • Xuất xứ : Malaysia
 • Kích Thước: 1580 x 880 x 2150 mm
 • 4 Khuyến mãi tặng kèm
44,760,000đ49,700,000đ
-15%
Phòng Xông hơi Govern JS-9051 (có TV)
 • Xuất xứ : Malaysia
 • Kích Thước: 1500 x 1500 x 2150 mm
106,471,000đ125,260,000đ
-15%
Phòng xông hơi Govern JS-101
 • Xuất xứ : Malaysia
 • Kích Thước: 900 x 900 x 2150 mm
43,996,000đ51,760,000đ
-15%
Phòng Xông hơi Govern JS-9051 KTV
 • Xuất xứ : Malaysia
 • Kích Thước: 1500 x 1500 x 2150 mm
89,998,000đ105,880,000đ
-15%
Phòng Xông hơi Govern JS-0102.
 • Xuất xứ : Malaysia
 • Kích Thước: 1000 x 1000 x 2200 mm
44,175,000đ51,970,000đ
-15%
Phòng Xông hơi Govern JS-103P
 • Xuất xứ : Malaysia
 • Kích Thước: 1050 x 1050 x 2150 mm
55,411,500đ65,190,000đ
-17%
Phòng xông hơi ướt Nofer VS-89106S Black
 • Xuất xứ : Malaysia
 • Kích Thước: 1300 x 1300 x 2200 mm
 • 4 Khuyến mãi tặng kèm
82,660,000đ99,590,000đ