Phòng xông hơi

-22%
Phòng xông hơi Brother 2018R
 • Xuất xứ : Malaysia
 • Kích Thước: 1600 x 1180 x 2100 mm
 • 4 Khuyến mãi tặng kèm
76,500,000đ98,000,000đ
-17%
Phòng xông hơi NOFER VS-801
 • Xuất xứ : Malaysia
 • Kích Thước: 950 x 950 x 2150 mm
 • 4 Khuyến mãi tặng kèm
51,090,000đ61,560,000đ
-15%
Phòng Xông hơi Govern JS-0115.
 • Xuất xứ : Malaysia
 • Kích Thước: 1200 x 1200 x 2200 mm
58,463,000đ68,780,000đ
-15%
Phòng Xông hơi Govern JS-9051P (có TV)
 • Xuất xứ : Malaysia
 • Kích Thước: 1500 x 1500 x 2150 mm
124,848,000đ146,880,000đ
-15%
Phòng xông hơi Govern JS-101P
 • Xuất xứ : Malaysia
 • Kích Thước: 900 x 900 x 2150 mm
52,385,000đ61,630,000đ
-15%
Phòng xông hơi Govern JS-0202
 • Xuất xứ : Malaysia
 • Kích Thước: 1230 x 1230 x 2150 mm
76,466,000đ89,960,000đ
-15%
Phòng Xông hơi Govern JS-9051 KTVP
 • Xuất xứ : Malaysia
 • Kích Thước: 1500 x 1500 x 2150 mm
106,471,000đ125,260,000đ
-15%
Phòng Xông hơi Govern JS-103
 • Xuất xứ : Malaysia
 • Kích Thước: 1050 x 1050 x 2150 mm
47,328,000đ55,680,000đ
-15%
Phòng xông hơi Govern JS-108
 • Xuất xứ : Malaysia
 • Kích Thước: 1700 x 850 x 2200 mm
59,398,000đ69,880,000đ
-15%
Phòng Xông hơi Govern JS-105
 • Xuất xứ : Malaysia
 • Kích Thước: 1150 x 850 x 2150 mm
45,883,000đ53,980,000đ
-15%
Phòng Xông hơi Govern JS-107
 • Xuất xứ : Malaysia
 • Kích Thước: 1550 x 850 x 2150 mm
58,352,000đ68,650,000đ
-17%
Phòng xông hơi ướt Nofer VS-89106S Black
 • Xuất xứ : Malaysia
 • Kích Thước: 1300 x 1300 x 2200 mm
 • 4 Khuyến mãi tặng kèm
82,660,000đ99,590,000đ
-15%
Phòng Xông hơi Govern JS-109
 • Xuất xứ : Malaysia
 • Kích Thước: 1350 x 1350 x 2150 mm
61,948,000đ72,880,000đ
-15%
Phòng Xông hơi Govern JS-110
 • Xuất xứ : Malaysia
 • Kích Thước: 1500 x 1500 x 2150 mm
67,651,000đ79,590,000đ
-17%
Phòng xông hơi Nofer VS 809
 • Xuất xứ : Malaysia
 • Kích Thước: 1500 x 1500 x 2150 mm
 • 4 Khuyến mãi tặng kèm
74,740,000đ90,060,000đ
-17%
Phòng xông hơi Nofer SN 602R
 • Xuất xứ : Malaysia
 • Kích Thước: 1600 x 1200 x 2150 mm
 • 4 Khuyến mãi tặng kèm
78,900,000đ95,000,000đ