-16%
Phòng xông hơi Sara GP03
 • Xuất xứ : Indonesia
 • Kích Thước: 1600x1200x2180mm
 • 5 Khuyến mãi 1 Khuyến mãi khủng
103,200,000đ122,600,000đ
-18%
Phòng xông hơi Sara GP1601P
 • Xuất xứ : Indonesia
 • Kích Thước: 1500 x 1500 x 2150 mm
 • 5 Khuyến mãi 1 Khuyến mãi khủng
121,040,000đ148,280,000đ
-21%
Phòng xông hơi Sara GP1610
 • Xuất xứ : Indonesia
 • Kích Thước: 980 x 980 x 2150 mm
 • 5 Khuyến mãi 1 Khuyến mãi khủng
54,480,000đ68,800,000đ
-47%
Phòng xông hơi Sara GP1614
 • Xuất xứ : Indonesia
 • Kích Thước: 900 x 900 x 2150 mm
 • 5 Khuyến mãi 1 Khuyến mãi khủng
34,748,000đ65,670,000đ
-18%
Phòng xông hơi Sara GP1602P
 • Xuất xứ : Indonesia
 • Kích Thước: 1600x1100x2130mm
 • 5 Khuyến mãi 1 Khuyến mãi khủng
114,560,000đ139,480,000đ
-53%
Phòng xông hơi Sara GP1612P
 • Xuất xứ : Indonesia
 • Kích Thước: 900 x 900 x 2110 mm
 • 5 Khuyến mãi 1 Khuyến mãi khủng
32,177,000đ67,910,000đ
-17%
Phòng xông hơi Sara GP04
 • Xuất xứ : Indonesia
 • Kích Thước: 1600x1200x2180mm
 • 5 Khuyến mãi 1 Khuyến mãi khủng
101,200,000đ122,500,000đ
-55%
Phòng xông hơi Sara GP1609P
 • Xuất xứ : Indonesia
 • Kích Thước: 900 x 900 x 2200 mm
 • 5 Khuyến mãi 1 Khuyến mãi khủng
32,558,000đ71,840,000đ
-19%
Phòng xông hơi Sara 1606P
 • Xuất xứ : Indonesia
 • Kích Thước:  1400 x 900 x 2150 mm
 • 5 Khuyến mãi 1 Khuyến mãi khủng
91,480,000đ113,500,000đ
-46%
Phòng xông hơi Sara GP1604P
 • Xuất xứ : Indonesia
 • Kích Thước: 1350 x 1350 x 2150 mm
 • 5 Khuyến mãi 1 Khuyến mãi khủng
57,596,000đ107,000,000đ
-20%
Phòng xông hơi Sara GP07
 • Xuất xứ : Hàn Quốc
 • Kích Thước: 1500x1500x2150mm
 • 5 Khuyến mãi 1 Khuyến mãi khủng
98,324,500đ122,600,000đ
-19%
Phòng xông hơi Sara GP05
 • Xuất xứ : Indonesia
 • Kích Thước: 1700x1200x2180mm
 • 5 Khuyến mãi 1 Khuyến mãi khủng
104,400,000đ128,700,000đ
-18%
Phòng xông hơi Sara GP09
 • Xuất xứ : Indonesia
 • Kích Thước: 1200x1200x2080mm
 • 5 Khuyến mãi 1 Khuyến mãi khủng
80,400,000đ98,200,000đ
-20%
Phòng xông hơi Sara GP12
 • Xuất xứ : Indonesia
 • Kích Thước: 1200x1070x2000mm 
 • 5 Khuyến mãi 1 Khuyến mãi khủng
74,300,000đ93,300,000đ
-19%
Phòng xông hơi Sara GP1615
 • Xuất xứ : Indonesia
 • Kích Thước: 1000 x 1000 x 2200 mm
 • 5 Khuyến mãi 1 Khuyến mãi khủng
56,800,000đ70,350,000đ
-46%
Phòng xông hơi Sara GP17
 • Xuất xứ : Indonesia
 • Kích Thước:  1000x750x2130mm
 • 5 Khuyến mãi 1 Khuyến mãi khủng
32,660,000đ60,770,000đ
-20%
Phòng xông hơi Sara GP10
 • Xuất xứ : Indonesia
 • Kích Thước: 1200x1070x2000mm
 • 5 Khuyến mãi 1 Khuyến mãi khủng
74,400,000đ93,400,000đ
-18%
Phòng xông hơi Sara GP1601
 • Xuất xứ : Indonesia
 • Kích Thước: 1500 x 1500 x 2150 mm
 • 5 Khuyến mãi 1 Khuyến mãi khủng
102,000,000đ124,750,000đ
-50%
Phòng xông hơi Sara GP1609
 • Xuất xứ : Indonesia
 • Kích Thước: 1200 x 850 x 2100 mm
 • 5 Khuyến mãi 1 Khuyến mãi khủng
33,415,000đ66,500,000đ
-16%
Phòng xông hơi Sara GP1610P
 • Xuất xứ : Indonesia
 • Kích Thước: 980x980x2150mm
 • 5 Khuyến mãi 1 Khuyến mãi khủng
64,800,500đ77,520,000đ
-37%
Phòng xông hơi Sara GP20
 • Xuất xứ : Indonesia
 • Kích Thước: 1390x950x2200mm
 • 5 Khuyến mãi 1 Khuyến mãi khủng
49,313,000đ78,440,000đ
-20%
Phòng xông hơi Sara GP1605
 • Xuất xứ : Indonesia
 • Kích Thước: 1000 x 1000 x 2120 mm
 • 5 Khuyến mãi 1 Khuyến mãi khủng
53,640,000đ66,640,000đ
-21%
Phòng xông hơi Sara GP1615CF
 • Xuất xứ : Indonesia
 • Kích Thước: 1000 x 1000 x 2200 mm
 • 5 Khuyến mãi 1 Khuyến mãi khủng
58,300,000đ73,390,000đ
-21%
Phòng xông hơi Sara GP23
 • Xuất xứ : Indonesia
 • Kích Thước: 1100x1100x2130mm
 • 5 Khuyến mãi 1 Khuyến mãi khủng
68,600,000đ86,590,000đ
-23%
Phòng xông hơi Sara GP1612
 • Xuất xứ : Indonesia
 • Kích Thước: 900 x 900 x 2110 mm
 • 5 Khuyến mãi 1 Khuyến mãi khủng
46,950,000đ60,660,000đ
-21%
Phòng xông hơi Sara GP1613
 • Xuất xứ : Indonesia
 • Kích Thước: :900 x 900 x 2190 mm
 • 5 Khuyến mãi 1 Khuyến mãi khủng
51,650,000đ65,480,000đ
-34%
Phòng xông hơi Sara GP18
 • Xuất xứ : Indonesia
 • Kích Thước: 1200x900x2200mm
 • 5 Khuyến mãi 1 Khuyến mãi khủng
50,075,000đ75,930,000đ
-19%
Phòng xông hơi Sara 1605P
 • Xuất xứ : Indonesia
 • Kích Thước: 1000 x 1000 x 2120mm:
 • 5 Khuyến mãi 1 Khuyến mãi khủng
68,900,000đ84,690,000đ
-19%
Phòng xông hơi Sara GP14
 • Xuất xứ : Indonesia
 • Kích Thước: 920x920x2100mm
 • 5 Khuyến mãi 1 Khuyến mãi khủng
68,300,000đ83,870,000đ
-20%
Phòng xông hơi Sara 1605CF
 • Xuất xứ : Indonesia
 • Kích Thước: 1000 x 1000 x 2150 mm
 • 5 Khuyến mãi 1 Khuyến mãi khủng
57,150,000đ71,800,000đ